Cena ropy

Obecnie na całym świecie panuje kryzys.
Jednak uderza on najbardziej w najbiedniejszą klasę. Za kryzys i wysokie ceny w sklepach jest odpowiedzialna gospodarka. Rosnące ceny zależą jaka jest cena baryłki ropy na świecie, ponieważ w większości przypadków istnieje transport drogowy. Cena ropy rzutuje na cenę paliw. Cena paliw w europie jest zróżnicowana, ponieważ każdy kraj prowadzi inną gospodarkę. Jednakże oba te czynniki kształtują nam wzrost cen produktów, ponieważ wzrastają koszty dostawy. Koszty utrzymania firm transportowych, opierających się głownie na drogowym transporcie wzrastają i powodują podwyżkę cen ropy i paliwa. Z ropy naftowej produkuje się cenne produkty przemysłowe, takie jak benzyny, nafty, oleje smarowe czy parafina. Jak widać ten surowiec znajduje zastosowanie w wieku dziedzinach dlatego jest tak ważny dla gospodarki. Światowa gospodarka opiera się na średniej cenie ropy Stanów Zjednoczonych. Liderem w produkcji wydobycia ropy jest jednak Rosja i Arabia Saudyjska i poniekąd oni kształtują gospodarkę państw nabywających od nich ten produkt.

Dodał(a): CKM Poniedziałek 02.05.2011