Nielegalna kwarantanna. Możliwe odszkodowania

Na czas walki z koronawirusem rząd wprowadził szereg zakazów, które posiadają swoje logiczne podłoże. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar alarmuje, że obostrzenia jakkolwiek zasadne, zostały wdrożone bez zachowania porządku prawnego.
iStock-1212278304.jpg

Z listu Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego premiera Mateusza Morawieckiego wynika jasno, że wadliwie skonstruowane przepisy mogą uniemożliwić egzekwowanie kar wynikających z ich nieprzestrzegania. Co więcej, niewłaściwie tworzone prawo stwarza podstawy do ubiegania się o odszkodowania przez obywateli.

W piśmie do szefa rządu Adam Bodnar zaznaczył, że władze nie zdecydowały się na wprowadzenie stanu wyjątkowego, chociaż istniały ku temu przesłanki. A co za tym idzie, przepisy ograniczające przemieszczanie się, czy udział w nabożeństwach, zostały uchwalone niezgodnie z obowiązującym prawem i stoją w sprzeczności z Konstytucją.

CZYTAJ TAKŻE: NOWE OBOWIĄZKI I OBOSTRZENIA OD 9.04

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważył, że zakazywanie przemieszczania się nie leży w kompetencjach ministra zdrowia, który może jedynie czasowo ograniczyć sposób podróżowania, ale nie może go zabronić całkowicie. W opinii Bodnara minister zdrowia Łukasz Szumowski doprowadził do ograniczenia wolności w poruszaniu się obywateli w sprzeczności z ustawą zasadniczą oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka ratyfikowaną przez Polskę. 


Co za tym idzie, rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia z dnia 20 marca ograniczające się przemieszczanie obywateli oraz nakładające obowiązek kwarantanny na osoby zdrowe narażone na kontakt z osobami chorymi, stoi w sprzeczności z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Dopiero rozporządzenie Rady Ministrów obowiązujące od 1 kwietnia są stworzone i wprowadzone w życie zgodnie z literą prawa.

W praktyce oznacza to, że ukaranie osób za niestosujących się do wadliwie ustalonych przepisów (czyli pomiędzy 20 marca a 1 kwietnia) może być niewykonalne, ponieważ wszelkie wyroki w tych sprawach mogą zostać bardzo łatwo podważone.

Bodnar zarzucił również, że ograniczenie liczby osób biorących udział w nabożeństwach także stoi w sprzeczności z Konstytucją. Rzecznik Praw Obywatelskich zaznaczył takie obostrzenie nie może mieć formy zakazu i zgodnie z literą prawa powinno być wynikiem ustawy.

Adam Bodnar zasygnalizował także, że wszelkie działania związanie z uchylaniem wolności jednostki w ramach walki z epidemią powinny być wyczerpująco raportowane Radzie Europy, której Polska jest członkiem. 


ZOBACZ GALERIĘ: POLSKA POLICJA SIĘ ZBROI


Dodał(a): Adam Barabasz / fot. iStock Czwartek 09.04.2020